Sponsors

AestasGIS – Sponsor

Posted on Updated on

AestasGIS

AestasGIS er en IT konsulentvirksomhed som arbejder med GIS og spatielle databaser.

Er specialist i analyse, design og implementering af databasesystemer samt integrering af disse i eksisterende IT infrastruktur.

Kundegruppen omfatter en lang række danske styrelser, regioner og kommuner.

Læs mine blogindlæg på QGIS.DK:

Afholder kurser i QGIS fra grundlæggende niveau til avancerede funktion med fokus på integration mellem QGIS og spatielle databaser.

Tirsdag på konferencen er der  workshop A practical introduction to ROAM  Læs mere om Roam på http://roam-docs.readthedocs.org/en/latest/

Vi mødes i Nødebo – kom og få en snak eller skriv til bvt@aestas.dk

Mere information på LinkedIn

Bo Victor Thomsen

Bo

 

Advertisements

GIS Group – Sponsor

Posted on

Gisgrouplogo1

Visualization of data provides new knowledge

Visual display is an important component in ensuring, that you get the most out of the knowledge that hides in large amounts of data. We develop programs that do the complicated calculations that again transform insurmountable sets of data into well-arranged visualizations.

At Gis Group we welcome new technology. Our specialty is distance calculation and we strive to create new solutions that push the boundaries of what can be shown on maps.

Dive into more of our work on our web page

 

QGIS is the future

At Gis Group we’re extremely excited about the strides that the QGIS-field is taking. Our own work includes both teaching QGIS and developing plugins. E.g., we made a Geocoder plugin that shows you addresses from an Excel file on a map when you upload it.

We have extensive experience in distance calculation and we developed an API that you can use to find the nearest school, station, highway etc. It has performed really well so far and we’re currently looking into the possibilities of converting its attributes to a tool in QGIS.
We also developed an API to do calculate catchment areas. It is already to be found as a QGIS plugin. By uploading an Excel sheet, the plugin draws up the various catchment areas whether the variable is car or public transportation. Try our demo version of the catchment area tool here: www.gisgroup.dk/api

We see great perspectives in the common development pool of the Danish municipalities, OS2, to which we are amongst the suppliers. Through this cooperation we hope to be able to do a lot of cool open source plugins that will be useful to everyone.

We look forward to the conference where our director Thomas Kristensen and our developer Henning Jagd who will participate in the developers’ part of the conference will represent Gis Group.

Find us on LinkedIn

 

Visualisering af data giver ny viden

Visuel formidling er en vigtig komponent i forhold til at sikre, at man får mest muligt ud af den viden som gemmer sig i store datamængder. Vi lever af at udvikle programmer, som laver de indviklede beregninger, der omdanner uoverskuelige datasæt til overskuelige visualiseringer.

Hos Gis Group er vi glade for ny teknologi. Vi har speciale inden for afstandsberegninger, og vi drives af at skabe nye løsninger, som rykker grænserne for, hvad man kan vise på kort.

Se mere af vores arbejde på vores hjemmeside

 

QGIS er fremtiden

I Gis Group er vi ekstremt begejstrede for den udvikling QGIS-feltet er inde i. Vores eget arbejde med QGIS inkluderer blandt andet undervisning og plugins, og vi har f.eks. lavet et Geokoder-plugin, hvor man ved at indlæse en Excel-fil med adresser kan få vist filens data på kort.

Vi har solid erfaring med afstandsberegning og har lavet et API, hvor man kan finde nærmeste skole, station, motorvej osv. Der er super god performance på det, og vi er på sigt interesserede i at lave dette som et tool i QGIS.
Vi har ligeledes udviklet et API til oplandsberegninger, som allerede er lavet som QGIS-plugin. Ved at indlæse et Excel-ark får man tegnet opland på vejnet eller offentlig transport. Prøv vores demo af oplandstoolet her: www.gisgroup.dk/api

Vi ser derudover interessante perspektiver i kommunernes fælles udvikling, OS2, hvor vi blandt andre er leverandør. Vi håber, at vi gennem OS2-samarbejdet kan være med til at lave en masse fede open source QGIS plugins, som kan være til nytte for alle.

Vi glæder os til konferencen, hvor direktør i Gis Group Thomas Kristensen vil deltage. Derudover deltager vores udvikler Henning Jagd på udviklerdelen af konferencen.

Få nyheder om vores arbejde med QGIS på LinkedIn

Septima – Sponsor

Posted on

logo_300x82

Septima er stolte sponsorer af QGIS 2015 i Nødebo. Vi er glade for at kunne støtte dette gode initiativ økonomisk og ved at deltage med udviklerressourcer.

Septima tilbyder rådgivning, dataprocessering, systemudvikling og produkter, der bidrager til optimal udnyttelse af geodata. Vores medarbejdere har alle mange års erfaring og højt specialiseret viden, som tilsammen dækker hele spektret fra dataindsamling til slutbrugerapplikation. Vi er eksperter i en lang række open source komponenter, og vi har stor erfaring i at bygge løsninger, der skaber værdi for kunden.

Septima are proud sponsors of QGIS user conference and developer meeting 2015 in Nødebo. We are happy to be able to support this fine initiative both economically and with developer resources.

DGE – Sponsor

Posted on Updated on

dge

DGE A/S is a Danish environmental consulting company providing services in both remediation, construction and open source GIS. DGE covers everything from strategic, comprehensive environmental work into more concrete investigations and ecological questions. In open source GIS DGE focuses on QGIS and PostGIS providing courses in diverse vector and raster GIS along with QGIS plugin development.

DGE Miljø- og Ingeniørfirma er et konsulentfirma, som beskæftiger sig med rådgivning på miljøområdet, inden for byggeri og anlæg samt open source GIS konsulentydelser. DGE dækker spektret fra dybtegående miljøarbejde til konkrete forureningsundersøgelser. Indenfor open source GIS fokuseres på QGIS og PostGIS med diverse kurser indenfor vektor og raster GIS samt QGIS pluginudvikling.

 

Jakob Lanstorp from DGE is going to give a Presentation on Monday 18. May at the conference:IMAG0551

QGIS and PostGIS – Making life easier for the novice QGIS user using dynamic and updateable views from PostGIS.The interaction between QGIS and PostGIS has been a longtime relationship.We will look at how dynamic PostGIS views can really simplify the use of advanced queries for the novice QGIS user.  And how the use of updatable views using PostGIS triggers will present the end QGIS user with a single editable “table”, where the novice QGIS user won’t have to deal with relations.

Jakob Lanstorp has been working with GIS for 15 years as an end user, consultant, developer and lecturer. The last four years with a focus on open source GIS like QGIS, PostGIS, GeoServer and Python. Jakob enjoys helping companies migrating from commercial GIS and CAD to open source GIS. In DGE Jakob sets new standards for environmental mapping.

LIFA – Sponsor

Posted on Updated on

LIFA_GIS·IT_logo

Dive into your data and convert it to knowledge

In order to make decisions based on insight and understanding rather than ‘gut feel’, professionals have always worked to break down complex issues through analysis at different levels.

At LIFA, we have developed various applications to search and analyze structured data. The relation between geography and data provides the user with a wide range of analytical possibilities. The geographical entrance to the data enables the customer to see correlations in data that otherwise would be difficult to discover.

Our Plugin for QGIS ensures an easy way to visualize the searched for property-related data from EjdExplorer. When EjdExplorer works with QGIS, you have all the tools for property look-up and analysis. This gives the customer an overview right at their fingertips.

LIFA A/S Surveyors work is rooted in traditional surveying, landuse and property law consultancy and has over time evolved to also be an IT company providing geographic and property-related solutions and data services invaluable in the modern world.

www.lifa.dk

Dyk ned i dine data og konverter dem til viden

LIFA har lavet et plugin til QGIS, som sikrer en let måde at visualisere fremsøgte OIS-informationer fra EjdExplorer i QGIS. Når EjdExplorer arbejder sammen med QGIS, har man alle værktøjerne til opslag og analyse lige ved hånden.

Vi pakker kompleksiteten ind, så det bliver nemt for brugeren at bearbejde data

Den tyske sociolog Niklas Luhmann definerer kompleksitet som “den samlede mængde af mulige tilstande”. Hermed siger han, at kompleksitet altså ikke handler om mængden af informationer i sig selv, men mere om mængden af de forskellige koblinger af data.

I jagten på indsigt og forståelse har mennesker altid arbejdet med at nedbryde komplekse problemstillinger gennem analyser på forskellige niveauer, således at beslutninger kan træffes på det bedst mulige grundlag i stedet for mavefornemmelser.

Det er dog mest ud fra vores kunders udmeldte behov, at LIFA har udviklet forskellige applikationer til at fremsøge og analysere OIS-data, som LIFA er distributør af. Koblingen mellem geografi og registerdata giver brugeren en bred vifte af analysemuligheder. Den geografiske visning af data i sig selv giver ofte et værdiskabende overblik over eventuelle sammenhænge i data, som ellers ville være svære at gennemskue.

Plugin til QGIS

EjdExplorer fungerer som selvstændig applikation til at gøre OIS-informationer tilgængelige. Applikationen anvendes i dag af mange forskellige kundetyper, som en hurtig måde, hvorpå man kan skaffe sig indblik i ejendomsrelaterede forhold eller udtrække adresselister til brug for eksempelvis journalisering, brevfletning, udsendelse af høringsbreve mv.

Via det plugin, som LIFA har udviklet med QGIS, kan brugeren få vist traditionelle tabeldata fra OIS kombineret med geografiske data i QGIS. Et eksempel herpå kunne være en forespørgsel på alle ejendomme med separation af spildevand og regnvand, som herefter vises på et kort.

Omvendt er der også mulighed for at foretage opslag i EjdExplorer med udgangspunkt i kortet på en eller flere ejendomme. Opslag kan også resultere i en adresseudtræksliste over eksempelvis ejere eller beboere på ejendommene.

Læs mere om EjdExplorer på https://www.lifa.dk/ejdexplorer

Virksomhedsprofil

LIFA A/S Landinspektører har sit udspring i traditionelle landinspektøropgaver, og har med tiden udviklet sig til også at være en IT-virksomhed, der leverer geografiske og ejendomsrelaterede løsninger samt dataydelser, der er centrale i det moderne samfund.

LIFA’s GIS∙IT afdeling har en solid position på markedet. Vi udvikler og leverer løsninger til både landinspektører, forsyningsselskaber, ledningsejere, offentlige organisationer og private virksomheder. Vi bestræber os konstant på at nyttiggøre og berige data, samt på at skabe effektive løsninger ud fra mantraet – ”LIFA laver lette løsninger til tunge opgaver”.

Læs mere på www.lifa.dk